Colofon

Deze website is gepubliceerd door Guus Mahler (www.guusmahler.com). Op de inhoud van deze website is het auteursrecht van toepassing. Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Guus Mahler, tenzij anders is vermeld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (delen van) website over te nemen, te vermenigvuldigen of te verspreiden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuist of gedateerd is op het moment dat deze wordt geplaatst. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.