Per onderdeel van de anatomie wordt de ontwikkeling en de actuele situatie beschouwd in respectievelijk België en Nederland. Vervolgens worden diverse onderdelen vergeleken met de actuele situatie in het buitenland. Dit hoofdstuk (anatomie) beperkt zich tot de vuurtorens, overeenkomstig de geldende definitie van de IALA. Een vuurtoren valt volgens de IALA Preservation Manual uiteen in de volgende onderdelen:

  • Toren
  • Lantaarn
  • Optische systemen
  • Verblijven
  • Bijgebouwen
  • Energievoorziening
  • Overige onderdelen