Deze inventarisatie is het resultaat van meer dan twintig jaar reizen door beide landen, vele afspraken met beheerders en waarbij locaties vaak meerdere malen zijn bezocht in de zoektocht naar het beste licht en de mooiste lucht. Dit alles met als doel om een indruk te geven van de schoonheid en verscheidenheid van dit bijzonder stukje nautisch erfgoed.

In de afgelopen jaren is het belang van vuurtorens steeds verder afgenomen. Plaatsbepaling op zee met behulp van vuurtorens heeft plaatsgemaakt voor slimme systemen waarbij een blik op een beeldscherm volstaat. Dit betekent dat het licht van steeds meer vuurtorens wordt gedoofd. Dat is een van de redenen dat er naar gestreefd is om de vuurtorens zoveel mogelijk vast te leggen ‘tijdens hun werk’. Daarnaast leiden technologische ontwikkelingen en economische overwegingen ertoe dat karakteristieke Fresnellenzen vaak plaats moeten maken voor moderne en onderhoudsvriendelijke installaties. Deze trends hebben ervoor gezorgd dat veel van het gemaakte beeldmateriaal van de afgelopen jaren inmiddels uniek is geworden.

In tegenstelling tot vroeger zijn de meeste vuurtorens tegenwoordig niet meer toegankelijk voor publiek.

In tegenstelling tot vroeger zijn de meeste vuurtorens tegenwoordig niet meer toegankelijk voor publiek. Daardoor was het niet altijd even makkelijk om toegang te krijgen. Soms blijkt het zelfs een complexe opgave om te achterhalen wie nu eigenlijk de eigenaar is van een bepaalde toren. Uiteindelijk is er een bijzondere fotocollectie ontstaan waarvan een deel op deze website terug te vinden is. Deze inventarisatie had niet tot stand kunnen komen zonder de medewerking van de Belgische en Nederlandse overheid, (haven)bedrijven, gemeenten, verenigingen, stichtingen, musea, particuliere beheerders en vele anderen, waarvoor hartelijk dank.

Colofon

Deze website is een initiatief van Guus Mahler. Op de inhoud van deze website is het auteursrecht van toepassing. Alle foto’s op deze website zijn gemaakt door Guus Mahler, tenzij anders is vermeld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (delen van) website over te nemen, te vermenigvuldigen of te verspreiden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker.